Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Související doplňky

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích...

Římané poorali zbořené město Kartágo a posypali solí.

Římané skutečně zasypali pozemky Kartága solí?

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Příběh o Josefovi

Biblický příběh o Josefovi, pravnukovi Abrahama, který byl praotcem Židů.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Added to your cart.