Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Související doplňky

Vychýlení proudu vody

Budeme svědky překvapivého jevu, když u vody tekoucí z kohoutku podržíme elektrostaticky nabité...

Viskozita kapalin (pozorování)

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč med stéká z lžičky pomaleji než voda?

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Povrchové napětí kapalin (pozorování)

V tomto filmu budeme pozorovat, jak plave žiletka na hladině různých kapalin.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva...

Added to your cart.