Adice

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Chemie

Klíčová slova

přidání, sdružení, reakce, chemický, halogen, ethylenu molekula, Brom molekula, dibromethan, Změna barvy, nasycená vazba, nenasycená vazba, ethylen, chemická zkouška, brom voda, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Brom (Br₂)

Je jedním z halogenů, způsobuje vážné podráždění kůže.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako vedlejší produkt vzniká chlorovodík.

Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

Porovnání halogenů

Halogeny je souhrnný název pro prvky VII. skupiny periodické tabulky prvků. Patří sem fluor, chlor, brom, jod a astat.

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem ale zrcadlový obraz není totožný s původním objektem. "

Added to your cart.