Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Bílá krystalická látka bez barvy a zápachu.

Související doplňky

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezbarvá až mírně viskózní kapalina bez zápachu, používá se při...

Diamant

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, nejtvrdší...

1-butanol (C₄H₁₀O)

Tento alkohol, který obsahuje 4 atomy uhlíku, se používá jako rozpouštědlo, přísada...

Anilin (C₆H₅NH₂)

Je to nejjednodušší aromatický amin. Jeho vědecké jméno je fenylamin.

1,3-dien (C₄H₆O)

To je nejjednodušším z konjugovaných dienů.

Histidin

Histidin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Krystalická látka bez zápachu nalezena v nukleových kyselinách, koenzymy, nukleotidech a...

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Added to your cart.