1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

Chemie

Klíčová slova

tetrafluoretylen, teflon, alkylhalogenid, halogen obsahující organické sloučeniny, polymerace, monomer, polymer, tepelně odolné, organický, chemie

Související doplňky

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogenovodíků, vysoce agresivní látka.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Fluor (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, první člen řady halogenů. Je nejreaktivnější plyn. Jeho nejznámější sloučeninou je teflon.

Fluorid boritý (BF₃)

Je to bezbarvý plyn má ostrý štiplavý zápach. Hustota plynu je dvakrát větší než hustota vzduchu.

Porovnání halogenů

Halogeny je souhrnný název pro prvky VII. skupiny periodické tabulky prvků. Patří sem fluor, chlor, brom, jod a astat.

Added to your cart.