MS-2130

A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 4.

Libro de texto


MS-2130 - Edición 4, 116 páginas

Autores: Makádi Mariann, Taraczközi Attila

Currículo: NAT 2007

A tankönyv nagymértékben támaszkodik a gyerekek spontán és irányított megfigyeléseire, önálló tapasztalatszerzésükre, a természeti és az épített környezetben szerzett élményeikre. Számít a kreatív tanulói és tanári munkára, valamint a taneszközökön kívüli információhordozók használatára. A megtanulandó tankönyvi szöveget érdekes, gyakran szépirodalmi művekből kölcsönzött szemelvények egészítik ki.
Added to your cart.