От какво се състои сместа?

Тук можем да се запознаем със съставните части на смесите и тяхното разделяне.

II. Звуковите вълни, които ни заобикалят

Ще научите повече за разпространението на звука.

Какъв е строежът на атома?

В урока са показани съставните части на атома.

Как се образува почвата?

Урок за образуването и състава на почвата и нейното опазване.

Игри със звуци

Няколко въвеждащи мисли към темата за звука.

Разбирате ли какво ви казвам?

С помощта на учебния материал ще усвоите биологическите основи на разбирането на речта и...

Как говори човекът?

Формирането на човешката реч и устройството на гласовите органи на човека са темата на...

Как чуваме ние, хората?

Учебният материал ще ни помогне да разберем процеса на чуване.

Слюнката - многофункционална телесна течност

Ще получите интересна информация за тези необикновени течности.

Доплеров ефект

Урокът улеснява усвояването на Доплеровия ефект.

Къде отива мръсната вода?

Урокът се занимава с образуването на мръсните води, пречистването им и екологичното им...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната класификация и мястото им в...

Времето

В този урок ще се запознаете с понятието за време.

За какво служат витамините?

Тук ще получите информация за откриването на витамините, тяхната класификация и за...

Вреден ли е шумът?

Шумът, една от характеристиките на нашето време, е много вреден за хората. Да видим защо.

Разбираме ли езика на животните?

Тук може да намерите интересна информация за общуването при животните.

В какви уреди използваме инфрачервените лъчи?

Интересна информация за приложението на инфрачервените лъчи в ежедневието.

Физика на велосипеда

Запознавайки се с механизма на действие на велосипеда, ще научите някои от...

Как се движи сърцето ни?

Учебният материал разказва за функционирането на сърцето и колко е важно да го пазим.

Added to your cart.