Гиганти в Слънчевата система

В този урок се запознаваме с външните планети на слънчевата...

Космически авантюристи: космическо пътешествие

Урокът проследява проникването на човека в космоса - в миналото,...

Как виждаме? Човешкото око

Урокът разглежда устройството на човешкото око, процеса на виждане...

Какво знаем за зъбите?

Урокът разказва за видовете зъби и тяхното предназначение.

Еднакви ли са горите?

Урокът показва видовете гори и тяхното вертикално подреждане.

Как овладях е въздуха?

Урокът се спира на основните моменти от историята на летенето.

Изстиват ли влечугите?

Тук ще получите интересна информация за групата на влечугите и...

Как да ползваме спътниковите системи за ориентация?

Този урок ни насърчава да използваме глобалната система за...

Активност? Радио? Радиоактивност

Урокът ни запознава с откриването на радиоактивността, с нейното...

Къде ще се срещнем?

Тук става ясно колко и какви данни са необходими за точното...

Има ли вятърът енергия?

Урокът представя древни и съвременни начини за използването на...

Как летят птиците I.

Оперението на птиците и аеродинамичната форма на тялото играят...

Звуковите вълни около нас I.

Урокът разказва за звуковите вълни, които ни заобикалят.

Нахрани своя тирекс.

В урока се запознаваме с харалтерните особености на тиранозавър рекс.

Как групираме химичните реакции?

С помощта на опити се запознаваме с видовете химически реакции.

Отровни ли са отровните жаби?

Урокът ни запознава със строежа и начина на живот на земноводните.

Огън в кълбото: вътрешен строеж на Земята

Вътрешната структура на Земята, пластовете на земната кора и...

Откога използваме огъня?

Учебното съдържание разказва историята на огъня и как се е...

Как се движат едноклетъчните?

Благодарение на този урок ще надникнете в микросвета на...

Кой е добрият пазач?

Учебното съдържание представя сетивните органи, техните функции и...

Added to your cart.