Медицински дозиметър

Това е детектор на частици, който регистрира удари върху чувствителен диск.

Експеримент с въглероден диоксид

Тъй като плътността на въглеродния диоксид е по- голяма от тази на въздуха, той се...

Рибите в аквариума

Рибите не биха могли да останат живи без разтворения във водата кислород.

Added to your cart.