Температурна карта на Земята

Червеният цвят обозначава най-топлите райони, а синият - най-студените.

Added to your cart.