Германски войник (Първа световна война)

Германските войници през Първата световна война били добре обучени...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на...

Повърхност на сфера (онагледяване)

Повърхността на сферата се състои от точките в пространството,...

Бежански лагер в Африка – Дарфур

След кризата в Дарфур (Судан) милиони хора са принудени да...

Историята на телевизора

Телевизията, изобретена в началото на 20. век, става основна форми...

Еволюцията на човека

Характеристиките на черепа и мозъка на човека показват значими...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца....

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Изобретенията на Леонардо да Винчи - подвижен мост (1487г. -1489г.)

Творческото наследство на Леонардо включва и няколко проекта на...

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Пропан (C₃H₈)

Третият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Изобретенията на Леонардо да Винчи - Бронирана кола

Дизайнът на бронираната кола отговаря на най-важните изисквания на...

Видове геометрични тела 1

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за...

Изобретенията на Леонардо да Винчи - механично крило (1493–1495)

Механичното крило е един от шедьоврите сред скиците на Леонардо,...

Иобретенията на Леонардо да Винчи - махащо крило (1487 –1489)

При разработването на махащото крило Леонардо използва структурата...

Изобретенията на Леонардо да Винчи - Летателен апарат (1488 –1489)

Целта на този необикновено сложен апарат е да наподобява полета на...

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Облеклото през XXI век

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Added to your cart.