Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко...

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към...

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната...

Викингско селище (10. в.)

Типичните селища на северните хора се появили не само в...

Теночтитлан, 15. в.

Великолепието на столицата на Ацтекската империя впечатлило дори...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време...

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Механизъм на вкусовото възприятие

Вкусовите рецептори превръщат химичните стимули в електрични сигнали

Устройство на тънкото черво

Най-дългата част от храносмилателната система, където се случва...

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове...

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен...

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък,...

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и...

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и...

Added to your cart.