Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Комети

Кометите са зрелищни небесни тела, които кръжат около Слънцето.

Човешкото тяло - за деца

Анимацията е предназначена за деца и описва основните органи и системи в човешкото тяло.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Йеменски хамелеон

Хамелеоните са влечуги, които имат способността да променят цвета си.

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Added to your cart.