Месопотамските изобретения (III хил. пр. Хр.)

И днес използваме месопотамските изобретения, превъзходни по...

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Твърд диск

Твърдият диск в компютъра записва и съхранява данни върху магнитни...

Как работи LCD екранът

LCD екранът използва свойството на течните кристали да...

Как работи климатикът

Климатикът поглъща топлината в помещението и я отвежда навън.

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна...

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретенията през 18. век довеждат до огромен напредък в...

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е...

Как работи цифровият фотоапарат?

Тази анимация демонстрира устройството и начина на работа на...

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още...

Как работи кулокранът

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване...

Как работи ескалаторът?

Тази анимация показва как работи ескалаторът.

Как работи мобилният телефон?

Тази анимация демонстрира как работят мобилните телефони.

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни...

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Как работи пералната машина?

Тази анимация показва как работи една перална машина.

Преносим компютър, Периферни устройства

С преносимия компютър може да се използват различни периферни...

Added to your cart.