Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна...

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в...

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна...

Added to your cart.