Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Апатозавър ★★★ Специално коледно издание ★★★

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда...

Стоунхендж, Великобритания, бронзовата епоха

Каменното съоръжение от бронзовата епоха, което се намира в...

Скулптурни изображения на Венера

Малки статуетки от епохата на палеолита, които вероятно...

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358-299...

Неолитно селище

В резултат от революционните промени през епохата на неолита...

От каменната до желязната епоха

Анимацията показва развитието на брадвата през различните...

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание,...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги....

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен...

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са...

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и...

Първите жилища на човека

Първите жилища в човешката история ни дават много информация за...

Саблезъб тигър

Изчезнал вид от семейството на котките, чието име произлиза от...

Еволюцията на човека

Характеристиките на черепа и мозъка на човека показват значими...

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most...

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Added to your cart.