Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на...

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и...

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от...

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно...

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Added to your cart.