Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се...

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански...

Added to your cart.