Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Сухопътен транспорт, камиони

Камионите са основно средство за превоз на тежки товари.

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс, строят специфични жилища – иглу.

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин,...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Космическият телескоп „Хъбъл“

Работата на космическия телескоп „Хъбъл“ не е подложена на влиянието на атмосферата.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Видове изкуствени спътници

Обикалящите около Земята изкуствени спътници се използват и за мирни, и за военни цели.

Бежански лагер в Африка – Дарфур

След кризата в Дарфур (Судан) милиони хора са принудени да напуснат домовете си.

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Кораб на въздушна възглавница, SR.N4 Mk.III

Корабът на въздушна възглавница се издига на водата и се движи с голяма скорост.

Added to your cart.