Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

Програма за изследване на Марс

Космически сонди и марсоходи изследват структурата на Марс и...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Airbus (Еърбъс) A380 (2005 г.)

Двуетажният пътнически самолет може да превозва повече от 500 пътници.

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на...

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна...

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти...

Тунелът под Ламанша

Тунелът под Ламанша е дълъг 50,5 км и свързва Великобринатия и...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс,...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното...

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Added to your cart.