Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се...

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

Нашите астрономически съседи

Близки планети, звезди и галактики

Развитие на небесната механика

Анимацията ни въвежда в света на астрономи и физици, променили...

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над...

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда...

Лунно затъмнение

По време на лунното затъмнение Луната се намира в конусовидната...

Лабораторията на Мария Кюри

Мария Кюри, единственият човек, удостоен два пъти с Нобелова...

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а...

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката,...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция...

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а...

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се...

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Added to your cart.