Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Кетцалкоатълът е гигантски птерозавър.

Кетцалкоатълът е живял през периода горна Креда и е най-голямото...

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните,...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни...

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне,...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Added to your cart.