Жените през Средновековието

Жените през Средновековието

През Средновековието жените, наред с всекидневната домашна работа, до голяма степен са допринасяли и за препитанието на семейството.

02:22

История и цивилизация

Ключови думи

Nők a középkorban, Munchensy, жена, жени, в най-нови времене, grófnő, parasztasszony, városi nő, начин на живот, Англия, домакинска работа, аристократ, благородници, крепостници, занаят, Домашен бит и техника, полове, Ранно Средновековие, Западна Европа, Замък, Броят на, селското стопанство, тъкачество, градски, село, pénzügyek, birtok, egyenjogúság, начинание, история

Added to your cart.