Зеленоглава патица

Най-разпространеният вид патица в Карпатския басейн, родоначалник на домашната патица.

Свързани ресурси

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се...

Видра

Видрата е хищно живоно, което живее близо до водоеми.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва...

Елен лопатар

Обича дъбовите гори. Лесно се разпознава по червеникавокафявата...

Акули

Акулите са най-известните представители на хрущялните риби. Те не...

Розово фламинго

Филм за розовата блатна птица, с извит надолу клюн - рядък гост в...

Слонове

Нека открием разликите между двата вида на тези забележителни...

Аксолотъл

Аксолотълът, известен още като Мексиканска амбистома, е...

Added to your cart.