Въздействието на промяната в налягането върху химичното равновесие (наблюдение)

Наблюдаваме въглероден диоксид, разтворен в бутилка газирана вода.

Свързани ресурси

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова...

Въздействието на промяната в налягането върху химичното равновесие

Наблюдаваме въглероден диоксид, разтворен в бутилка газирана вода.

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор...

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до...

Изготвяне и разделяне на смеси 2

Разделяне на смеси, при условие че едната от съставките е...

Added to your cart.