Въздействието на промяната в налягането върху химичното равновесие (наблюдение)

Наблюдаваме въглероден диоксид, разтворен в бутилка газирана вода.

Свързани ресурси

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се...

Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Пламтящо сърце

Изгаряме фигура във форма на сърце върху хартия, използвайки...

Огъване на водна струя (наблюдение)

Ако държим наелектризирана линийка близо до течаща чешмяна вода,...

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова...

Ендотермична реакция

При реакцията на бариев хидрооксид и амониев нитрат от средата се...

Added to your cart.