Въздействието на промяната в налягането върху химичното равновесие

Наблюдаваме въглероден диоксид, разтворен в бутилка газирана вода.

Свързани ресурси

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се...

Домашно приготвена противопожарна пяна

От натриев бикарбонат и оцетна киселина лесно се получава...

Екзотермична реакция

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и...

Влияние на температурата върху химичното равновесие (наблюдение)

Промяна в цвета на кобалтов хлорид (II) при затопляне и охлаждане.

Повърхностно напрежение на течностите

В следващия видеоклип ще наблюдаваме как ножче за бръснене се...

Подобни се разтварят в подобни (наблюдение)

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Added to your cart.