Време и климат

Време и климат

Климатът е времето, типично за дадена географска област, което претърпява промени единствено през различните геоложки периоди, докато времето може да се променя всеки ден.

01:16

География и икономика

Ключови думи

метеорология, Времето, климат, Слънце, Земя, температура, атмосфера, облак, география, природа

Added to your cart.