Време и климат

Климатът е времето, типично за дадена географска област, което претърпява промени единствено през различните геоложки периоди, докато времето може да се променя всеки ден.

Свързани ресурси

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Образуване на карстови форми

Карстовите образувания се получават в следствие на разтварянето на...

Слънчево и лунно затъмнение

Когато Слънцето, Земята и Луната се подредят в права линия, можем...

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is...

Added to your cart.