Условията за бързо горене

Експериментът показва как горенето не би могло да се осъществи. ако някои от следните условия липсва: горим материал, кислород и температура за запалване.

Свързани ресурси

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо...

Незапалима книжна кърпичка (наблюдение)

Да надникнем в света на гастрономията и на филмовите трикове:...

Повърхностно напрежение на течностите

В следващия видеоклип ще наблюдаваме как ножче за бръснене се...

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули...

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и...

Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Added to your cart.