Тектоника на плочите

Тектоника на плочите

Тектониката на плочите е теория, която обяснява движението на земните плочи.

03:38

География и икономика

Ключови думи

тектониката на плочите, Земя, вътрешни сили, тектонска плоча, История на кора, география, природа

Свързани ресурси

Свързани ресурси

Скален цикъл

Скалите са подложени на непрекъснато въздействие от външни и вътрешни сили. Така...

Тектонска плоча

Тектонските плочи са в непрекъснато движение. Те може да се преместват с по 2-10 см на...

Високи Татри

Високите Татри заемат най -високата част на Карпатите, но са най-малката по теритирия...

Геоложко нагъване

И Алпите, и Хималаите са планински вериги, които са образувани в следсвие на геоложко...

Глациални процеси в Татрите

Ледът създава великолепни форми. Нека да отидем в Татрите и да изследваме тези феномени.

The Torda Gorge

Numerous myths and legends are attached to this volcanic formation in Transylvania,...

Added to your cart.