Светът на моретата

Моретата и океаните заемат почти три четвърти от повърхността на Земята. 97,5 % от цялата хидросфера е солена вода.

Свързани ресурси

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés...

From the Sahara to Amazonia

A szaharai porral érkező tápanyagok nélkülözhetetlenek az Amazonas...

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и...

Процесът на физическа и на химическа ерозия

При физическата ерозия скалите само се разпадат на малки парчета,...

The Formation of the Atacama

Az Atacama Földünk legszárazabb és legmagasabban fekvő sivatagai...

Варовик

Варовикът е седиментна скала с високо съдържание на калциев карбонат.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се...

Added to your cart.