Селото

Селото

Селото е населено място с относително малко население, което има предимно местни административни правомощия.

02:27

География и икономика

Ключови думи

село, селище, населени места, структура на сетълмента, селското стопанство, животновъдството, контра-урбанизация, инфраструктура, начин на живот, публичната администрация, градски, урбанизация, остаряване, безработица, социални проблеми, население, общество, човешката география, география

Added to your cart.