Римляните разорали мястото на разрушения Картаген и го посипали със сол.

Римляните разорали мястото на разрушения Картаген и го посипали със сол.

Римляните наистина ли са посипали земята на Картаген със сол?

04:34

История и цивилизация

Ключови думи

punisch, Krieg, Karthago, Испания, römisch, Катон, Сципион, Salz, Ruine, Bibel, Numidien, Рим, Древен Рим, легенда, в древността, история

Added to your cart.