Първите в историята на съвременните олимпийски игри

Интересни събития, които за първи път са се случили по време на съвременните олимпийски игри.

Свързани ресурси

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се...

Големите европейски открития

Надеждата за забогатяване и за експанзия на християнството, заедно...

Битката при Трафалгар (1805 г.)

Британският кралски флот, воден от адмирал лорд Нелсън, побеждава...

Обединение на Германия (1990)

През XIX, под предводителството на прусите се обединяват...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Елизабет Кекли

Благодарение на своя талант и на своята упоритост, Елизабет Кекли...

Балонът на братята Монголфие (XVIII век)

Французите братя Монголфие са пионери в авиацията.

Added to your cart.