Прозрачна Кола

Какво да направим, за да изчезне типичният цвят на Колата?

Свързани ресурси

Компактдиск на въздушна възглавница

Лесен експеримент, който показва как може да се изготви...

Електрическо нишесте

Наелекртризираният балон привлича сместта от нишесте и растително...

Ракета от чаен филтър

Да направим ракета от чаен филтър, с помощта на малко огън.

Голо яйце

Да видим как яйцето може да остане без черупка.

Ориз в бутилка

Да видим как се повдига с няколко бамбукови пръчици бутилка, пълна...

Най-елементарният двигател на света

Да направим един лесен, но зрелищен двигател, с помощта на...

Илюзия на обръщането

Да видим как едно изображение може да бъде обърнато с помощта на...

Антигравитационна вода

Експериментът показва как една салфетка може да задържи вода в чаша.

Added to your cart.