Прозрачна Кола

Какво да направим, за да изчезне типичният цвят на Колата?

Свързани ресурси

Изчезваща монета

Да видим как може да се скрие монета, с помощта на чаша вода и чиния.

Покачващо се водно ниво

Още един лесен експеримент, който може да бъде извършен и при...

Вълшебна кибритена клечка

Как да завъртим една кибритена клечка върху две монети, без да я...

Левитация на кибритена клечка

Вижте как се издига кибритената клечка при този прост експеримент.

Огнеустойчив балон

Как с помощта на малко вода може да се изготви огнеустойчив балон?

Балони и кабарчета

Лесен експеримент с балони и кабарчета.

Голо яйце

Да видим как яйцето може да остане без черупка.

Воден термометър

Да направим лесно и бързо термометър при домашни условия.

Added to your cart.