Поствулканична дейност

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да видим какви поствулканични явления могат да бъдат наблюдавани.

02:05

География и икономика

Ключови думи

вулкан, вторична активност на вулкан, вторична активност, Исландия, Йелоустоун, Нова Зеландия, спящ вулкан, сяра-пролет, фумароли, Гейзер, кален вулкан, сярна дим, гореща вода, тектониката на плочите, вътрешни сили, природа, география

Added to your cart.