Получаване на водороден газ

Получаване на водороден газ

Как да получим водороден газ с помощта на цинков прах и солна киселина? Да видим в далечно бъдеще какво ще стои в основата на колите, задвижвани от водороден газ.

02:28

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

водороден газ, водород, цинков прах, цинк, солна киселина, цинков хлорид, образуването на газ, реакция редокс, гърмящ, епруветки за получаване на газ, експеримент с избухлив газ, Автомобил, Космически кораб, трясък, лаборатория, промишленото производство, природен газ, димни газове, производство, химическа реакция, експеримент, Неорганична химия, неорганичен, химия

Added to your cart.