Получаване на водороден газ

Как да получим водороден газ с помощта на цинков прах и солна киселина? Да видим в далечно бъдеще какво ще стои в основата на колите, задвижвани от водороден газ.

Свързани ресурси

Бут-1-ен (C₄H₈)

Един от изомерите на бутена.

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Реакция между Кока Кола и мляко

Какво ли ще се получи, ако смесим тези известни течности с не...

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му...

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните...

Дехидратизация на захар със сярна киселина

В този експеримент ще набюдаваме взаимодействието между захарно...

Added to your cart.