Подобни се разтварят в подобни (наблюдение)

Подобни се разтварят в подобни (наблюдение)

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в полярен разтвор - полярни вещества.

02:48

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

разтворимост, като се разтвори като, тетрахлорметан, вода, хексан, йод, йод кристал, меден хлорид, полярност, полярен, неполярен, молекула полярност, Разтвор, разтворител, разтворимо вещество, fázis, плътност, молекула, епруветка, хомогенизация, физическа собственост, йонно съединение, обща химия, химия

Added to your cart.