Огън под пепел

Огън под пепел

Катализаторите могат да помогнат или да улеснят протичането на дадени реакции, които не биха могли да възникнат без тях.

02:16

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

пепел, захар на бучки, катализатор, захароза, активиране на енергия, горене, време за реакция, Реакционната температура, пожар, опазване от пожар, експеримент, реакция, химия, физика

Added to your cart.