Огън под пепел

Огън под пепел

Катализаторите могат да помогнат или да улеснят протичането на дадени реакции, които не биха могли да възникнат без тях.

02:16

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

пепел, захар на бучки, катализатор, захароза, активиране на енергия, горене, време за реакция, Реакционната температура, пожар, опазване от пожар, експеримент, реакция, химия, физика

Свързани ресурси

Свързани ресурси

Важна ли е водата за живота?

Водата е едно от най-важните вещества на Земята. Да научим повече...

Плодови батерии

По подобие на елемента на Даниел можем да получим слаб ток с...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани...

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Повърхностно напрежение на течностите 2

В следващия видеоклип правим експерименти с оцветители за храни

Вискозитетът на течностите (наблюдение)

Замисляли ли сте се някога защо медът се стича от лъжицата...

Added to your cart.