Образуване на облаци

Когато температурата на охлаждане на вуздуха достигне точката на росата, излишната водна пара се кондензира.

Свързани ресурси

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или...

Външни сили

Земната повърхност е придобила сегашните си форми под въздейсвието...

Слънчево излъчване

Слънчевите лъчи преминават свободно през космоса, но когато...

Образуване на мъгла

Облакът, формиран в близост до земната повърхност, наричаме мъгла....

Причините за глобалното затопляне

Продължителността на слънчевата радиация, ъгълът на огъване на...

Почвата

Почвата е горният рохкав, плодороден слой на земята.

Ератостен

Още в Древен Египет вече е била изчислена обиколката на Земята. ...

Added to your cart.