Луи XIV

Усилията на предшестващата династия на Бурбоните да укрепят Френската монархия проправят пътя на най-могъщия владетел във френската история - Луи XIV.

Свързани ресурси

Обединение на Германия (1990)

През XIX, под предводителството на прусите се обединяват...

Битката при Лепанто (1571 г.)

Османската флота е разбита от флотата на Свещената лига.

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение...

Бащата на кометите: Едмънд Халей

До XVII век астрономите не са могли да обяснят явлението "падаща...

Османски войници (XVI в.)

В Османската армия служели еничари (платена войска) и спахии...

Карл V, Хабсбургският император

Карл V е бил най-влиятелният и най-мощният владетел през XVI век.

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан...

Added to your cart.