Листнати мъхове

Листнати мъхове

Листнатите мъхове са сухоземни растения. но повечето от тях предпочитат влажната среда.

01:41

Биология и здравно образование

Ключови думи

Мъх, мъхове, thalloid растения, спора, коренна като структура, стволови като структура, листо като структура, спорангий, жизнен цикъл, растение, зигота, биология

Added to your cart.