Интерконтинентален градски транспорт

Сложно е да се осъществи транспортна връзка между две части на един голям град, особено, когато тези две части са разположени на различни континенти.

Свързани ресурси

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс,...

Залезът на индустриалните градове

Съществуват различни планове за елиминиране на западналите обекти...

Лекоатлетически стадион

На лекоатлетическия стадион могат да се провеждат различни състезания.

Облеклото в Турция

В различните мюсюлмански държави жените спазват различни норми на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността,...

Черна металургия (базово ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на...

Added to your cart.