Еволюция на човечеството. Част I - Слизане от дърветата

Еволюция на човечеството. Част I - Слизане от дърветата

Човечеството отдавна се интересува от произхода си, от своите предци, живели преди хиляди години.

03:28

История и цивилизация

Ключови думи

emberré válás, Хомо еректус, Homo хабилис, philogenesis, Australopithecus, archanthropus, човешки, emberfélék, в Средновековието, прародител, еволюция, шимпанзе, череп, маймуна, közös ős, използване инструмент, каменна инструмент, Африка, пожар, археолог, археология, Археологически разкопки, история, находки, Наука, джунгла, Земя

Свързани ресурси

Свързани ресурси

Еволюция на човечеството. Част II - Напред, към нови светове

Нов етап в развитието на човека: Изправеният човек постенпенно се адаптира към околната...

Еволюция на човечеството. Част III - Последни събития

Дали неандерталците са изчезнали или са били изтласкани от разумния човек? Дали са се...

Added to your cart.