Ератостен

Ератостен

Още в Древен Египет вече е била изчислена обиколката на Земята. Тези изчисления се оказват изненадващо точни, като се имат предвид условията за работа по онова време.

02:40

География и икономика

Ключови думи

откритие, геометрия, Земя, математика, сито, обиколка, Египет, Ератостен, география, природа

Added to your cart.