El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Свързани ресурси

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси...

Клиф (Абразия)

Разрушителната сила на големите вълни може да оформи в някои...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Скален цикъл

Скалите са подложени на непрекъснато въздействие от външни и...

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да...

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Added to your cart.