Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се отделя топлина.

Свързани ресурси

Домашно приготвена противопожарна пяна (наблюдение)

От натриев бикарбонат и оцетна киселина лесно се получава...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор...

Въздействието на промяната в налягането върху химичното равновесие (наблюдение)

Наблюдаваме въглероден диоксид, разтворен в бутилка газирана вода.

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Почистване на яйца

Оцетът разлага материалите, съдържащи калциев карбонат, като...

Обезцветяване на малинов сок

Наблюдаваме способността за повърхностно свързване чрез...

Влиянието на концентрацията върху химичното равновесие (наблюдение)

Наблюдаваме цвета на кобалтов хлорид (II) във вода и в солна...

Added to your cart.