Единият атом на химичното съединение е окислител, а другият - редуктор.

Разлагането на амониев бихромат под въздейсвтвие на толина.

Свързани ресурси

Фосфорен трихлорид (PCl₃)

Фосфорният трихлорид е течност без миризма и цвят, която на влажен...

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Процесът на производство на стъкло

Стъклените предмети са неделима част от нашето ежедневие. Но как...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства,...

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Фосфорната киселина се използва като овкусител за газирани напитки...

Как да изгасим огъня?

Запознаване с основите на огнеборството.

Added to your cart.