Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от индивида, и завършва с образуването на репродуктивни клетки от следващото поколение.

Биология и здравно образование

Ключови думи

гръбначни, жизнен цикъл, Развитие, влечуго, самолет-амфибия, птица, бозайник, Риби, Шаран, кенгуру, планер, кос, елен, пиле, зелена водна жаба, insessores, плацентарната, имаго, портмоне, precocial, яйце, зародиш, попова лъжичка, ламели, бял дроб, торене, брачен, мекочерупчест яйце, птиче яйце, гърди, майчино мляко, плацента, ембрион, инкубация, гнездо, Морула, дребна риба, животно, гръбначен стълб, биология

Свързани ресурси

Сцени

Възрастни животни

 • Риби
 • Земноводни
 • Влечуги
 • Гнездящи птици
 • Гнездящи птици
 • Торбести бозайници
 • Плацентни бозайници

Риби

 • хайвер - Купчинка неоплодени яйца, снесени от женския шаран. Яйцата са с лепкава повърхност и се закачат за водната растителност.
 • излюпване - Развива се от оплоденото яйце. Първоначално получава хранителни вещества от жълтъчния сак под коремчето си.
 • млада риба - Младо животно, което може да се храни само.
 • възрастен шаран - Полово зрелият женски шаран снася от 150 000 до 200 000 яйца на килограм телесна маса. През размножителния период мъжкият и женската плуват близо един до друг и отлагат яйцата и сперматозоидите си във водата.

Рибите са разделнополови животни, но обикновено разликите между мъжките и женските индивиди са малки. Снасянето на хайвер при рибите зависи от температурата на водата.

Процесът започва с отделяне на размножителни клетки от мъжките и женските индивиди, във водата. Женските снасят хайвер, и мъжките го оплождат външно.

Повечето риби имат прост жизнен цикъл (пряко развитие), което означава, че те не претърпяват метаморфоза. Новоизлюпените индивиди приличат на възрастните, но са по-малки и по-слаби.

Земноводни

 • яйце
 • зародиш
 • новоизлюпена попова лъжичка
 • попова лъжичка
 • развитие на задните крайници
 • развитие на предните крайници
 • изчезване на опашката
 • възрастна жаба

Земноводните имат зрелищни брачни ритуали, и при тях оплождането е вътрешно.

Развитието е чрез метаморфоза. Ларвите, които се излюпват от оплодените яйца се наричат попови лъжички. Те претърпяват основни промени преди да достигнат възрастно състояние. Поповите лъжички приличат на риби и дишат с хриле. В процеса на израстване краката им се развиват, а хрилете и опашката изчезват.

Влечуги

 • яйце
 • новоизлюпена змия
 • млада змия
 • възрастна змия

При влечугите се наблюдава вътрешно оплождане. По време на копулацията мъжкият въвежда половите си клетки в женското тяло. Оплодената яйцеклетка бива обвита от жълтък, богат на хранителни вещества, и от мека черупка.

Повечето влечуги снасят яйцата си на сушата, и температурата, необходима за инкубацията на яйцата се осигурява от слънчевата топлина.

Влечугите имат прост жизнен цикъл (пряко развитие), т.е. те не претърпяват метаморфоза. Развитието им не зависи от наличието на вода.

птици домашни птици

 • яйце - Има светла окраска и тежи около 50 - 60 гр.
 • пиленце - Излюпва се след 21 дни инкубация, и е покрито с пухови пера.
 • петел и кокошка - Мъжкият се нарича петел, а женската - кокошка. Мъжките са по-големи от женската и имат ярко оперение и голям, червен гребен. Женските имат по-скромна окраска, предимно кафява, и по-малък гребен. Яйцеклетките се развиват непрекъснато в тялото на женската. Те се превръщат в яйца дори и ако не са оплодени, но пиленцата се развиват само от оплодени яйца.

Птиците са разделнополови животни, т.е. при тях има мъжки и женски индивиди. Често се наблюдава полов диморфизъм: мъжките обикновено са с ярко оперение, докато женските са с по-скромна окраска.

При птиците се наблюдава вътрешно оплождане, т.е. по време на копулацията мъжкият освобождава половите си клетки в тялото на женската, през клоаката. Оплодената яйцеклетка бива обвита от жълтък, богат на хранителни вещества, и от варовикова черупка. Температурата, необходима за инкубацията на яйцата се осигурява от телесната температура на мътещия родител.

Птиците имат прост жизнен цикъл (пряко развитие), т.е. не претърпяват метаморфоза.

Поколението при домашните птици е достатъчно развито, за да следва родителите си непосредствено след излюпването.

птици гнездящи птици

 • яйце - На цвят е синьо-зелено, с червени петна и тежи около 6 - 7 грама.
 • пиленце - Родителите го хранят с гъсеници, насекоми и червеи.
 • млад кос - Започва да се храни само 2 - 3 седмици след напускане на гнездото. Дотогава родителите му го хранят.
 • мъжки и женски - Мъжките косове имат черно оперение и оранжева човка, а женските са сиво-кафяви. Мъжките поемат по-голяма роля при изхранването на пиленцата. Косът може да излюпи до три поколения годишно.

Птиците са разделнополови животни, т.е. при тях има мъжки и женски индивиди. Често се наблюдава полов диморфизъм: мъжките обикновено са с ярко оперение, докато женските са с по-скромна окраска.

При птиците се наблюдава вътрешно оплождане, т.е. по време на копулацията мъжкият освобождава половите си клетки в тялото на женската, през клоаката. Оплодената яйцеклетка бива обвита от жълтък, богат на хранителни вещества, и от варовикова черупка. Температурата, необходима за инкубацията на яйцата се осигурява от телесната температура на мътещия родител.

Птиците имат прост жизнен цикъл (пряко развитие), т.е. не претърпяват метаморфоза.

При домашните птици новоизлюпените малки са недоразвити и дълго време не могат да се хранят сами.

Торбести бозайници

 • морула - Поколението се развива в матката на майката 32 - 36 дни.
 • новородено кенгуру - Новороденото кенгуру прилича на ембрион и тежи едва няколко грама. То се изкатерва до торбата на майка си самостоятелно.
 • малко кенгуру
 • младо кенгуру - Малкото се развива в торбата на майка си няколко месеца, като я напуска все по-често. Накрая то става независимо на около 10 месечна възраст.
 • възрастни мъжки и женски - Мъжкият е по-едър от женската. Женските достигат полова зрялост на 18 месеца.

Бозайниците са получили името си от начина на изхранване на малките - чрез бозаене на мляко. Майката произвежда мляко в млечни жлези, които представляват видоизменени потни жлези.

Поколението на торбестите бозайници се развива в матката на майката за кратък период и при раждането е недоразвито. Малките прекарват първите етапи на живота си в торбата на своите майки.

Плацентни бозайници

 • морула - Поколението се развива в матката на майката осем месеца.
 • зародиш - Поколението се развива в матката на майката осем месеца.
 • новородено - Новороденото тежи 7 - 15 кг и може да ходи скоро след раждането.
 • елен и кошута - Мъжкият се нарича елен, а женската - кошута. Само еленът има рога, които могат да станат много големи.

Бозайниците са получили името си от начина на изхранване на малките - чрез бозаене на мляко. Майката произвежда мляко в млечни жлези, които представляват видоизменени потни жлези.

Поколението на плацентните бозайници се развива в матката на майката за дълъг период. При раждането малките са относително добре развити. Плацентните бозайници са получили името си от плацентата, която снабдява плода с хранителни вещества.

Свързани ресурси

Усойница

Вид отровна змия, широко разпространена в Европа. Нейното ухапване рядко е фатално за хората.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Селскостопански животни

Тази анимация представя често отглеждани селскостопански животни и основните разфасовки месо

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Чавка

В градовете често се срещат групи от чавки. Сложното социално поведение на тези птици е...

Как дишат рибите?

Кръвоносните съдове в хрилете на рибите абсорбират кислород и отделят въглероден диоксид.

Шаран

Сладководна риба, която се използва като храна на много места по света.

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Благороден елен

Благородният елен е чифтокопитно преживно животно. Мъжките имат пищни рога.

Жълтоуха водна змия

Змия, с характерно жълто петно на шията.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Аксолотъл

Аксолотълът, известен още като Мексиканска амбистома, е земноводно, което запазва хрилете...

Голямо сиво кенгуру

Един от най-големите торбести бозайници.

Тръстиков блатар

Тръстиковите блатари са грабливи птици, които се срещат почти навсякъде по света.

Африкански слон

Най-големият сухоземен бозайник.

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето...

Common blackbird

This animation demonstrates birds' bones and eggs through the example of the common...

Types of dentition in mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

Added to your cart.