Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс, строят специфични жилища – иглу.

Свързани ресурси

Как да оползотворим енергията на вятъра?

Тук са показани възможностите за оползотворяване на енергията на...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение -...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в...

Смесеното население на Европа

В течение на хиляди години в Европа се заселват хора с различен...

Залезът на индустриалните градове

Съществуват различни планове за елиминиране на западналите обекти...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на...

Added to your cart.