Зелена еуглена

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Euglena, едноклетъчен, mixotrophic, хлоропластния, cytostome, флагелум, съкратителната вакуола, пигментни петна, едноклетъчни еукариоти, храносмилателната вакуола, Euglenozoa, фотосинтеза, животно, биология

Свързани ресурси

Сцени

Анатомия

 • цисти - Зелената еуглена е миксотрофен организъм - има смесено хранене: в условия на тъмнина поглъща органични вещества (храни се хетеротрофно), но на светло може да фотосинтезира (автотрофно хранене).
 • камшиче - Придвижването на еуглената се осъществява от органел, покрит с фини, подобни на косми израстъци, разположени в предната част на организма.
 • очно петно - Еуглената е способна на фотосинтеза. Тя проявява положителен фототаксис - способност за контролирано движение към източник на светлина, установен от очното петно.
 • съкратителна вакуола - Отделителен органел. Чрез него се отделят излишните количества вода и непотребните вещества. Концентрацията на вещества в клетката на еуглената е по-висока в сравнение с тази на околната сладководна среда, поради което в клетката непрекъснато навлиза вода. Това налага необходимостта от непрекъснато изхвърляне на вода от клетката и изисква разход на енергия.
 • ядро - Съдържа ДНК на клетката, която управлява метаболитните процеси.
 • съхранени полизахариди - Еуглените са способни да фотосинтезират - те произвеждат глюкоза от въглероден диоксид с помощта на слънчева енергия. Глюкозата, получена чрез фотосинтезата, се превръща в полизахариди, които се съхраняват под формата на включения и се използват като хранителни запаси.
 • цитоплазма
 • клетъчна мембрана
 • хроматофори - Еуглената има миксотрофно (смесено) хранене: в условия на тъмнина поглъща органични вещества (храни се хетеротрофно), но на светло може да фотосинтезира (автотрофно хранене). Фотосинтезата протича в хлоропластите. Това е процес , при който с помощта на слънчевата енергия от въглероден диоксид се получава глюкоза.
 • отделителна (съкратителна) вакуола - Съдържа неусвоени вещества.
 • храносмилателна вакуола - Храната се приема чрез ендоцитоза. Хранителните вещества се обвиват в мембрана - образува се хранителна вакуола, в която протича смилането.
 • клетъчна глътка - Храната влиза оттам, а след това се поглъща от клетката чрез ендоцитоза.
 • митохондрия - Това е "реакторът" на клетките: произвежда АТФ чрез разграждане на органични вещества.

Свързани ресурси

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Added to your cart.