Зелена еуглена

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Euglena, едноклетъчен, mixotrophic, хлоропластния, cytostome, флагелум, съкратителната вакуола, пигментни петна, едноклетъчни еукариоти, храносмилателната вакуола, Euglenozoa, фотосинтеза, животно, биология

Свързани ресурси

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Added to your cart.