Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Свързани ресурси

Въздушен транспорт

В наши дни въздушният транспорт се е превърнал в един от...

Европейски съюз

Следващият видеоклип ни запознава с историята и икономиката на...

Къде ще се срещнем?

Тук става ясно колко и какви данни са необходими за точното...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба...

Туризъм

Туризмът е важен сектор от икономиката, който непрекъснато се...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна...

Added to your cart.